bulaklak

Bulaklak

nakalulunod ang tingkad
ng iyong gayak ngayong umaga,
bulaklak,
‘di ko pinagsisihan ang
pinustang tulog upang ika’y
muling magisnan.

ang bawat panaginip man
ay sintamis ng unan sa ulunan,
bulaklak,
ang tinig ng iyong
magandang umaga ay
mas matamis pa,

alam kong ikaw
ang dapat binibigyang-alaga, ngunit
ikaw ang dumilig
sa puso kong lanta.

—A. P.

Speak your mind.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s