salagubang

Salagubang

Mag-ingay, bawat kalamnang nagpapatakbo ng pakpak at
Ihampas sa hangin ang bawat damdamin. Salagubang, singkulay
Ng pagkakakilanlan ang aking bawat pagtibok, ang kaitiman
Ng iyong kalasag ay kaitiman ng aking buhok. Tinig na matagumpay
Sa pagitan ng bawat linyang nilukot. Salagubang ng lumbay,
May tiyempo ang tuwinang pagaspas, may ganap na indak,
May lihim na sayaw. Paikot nang paikot hanggang sa mahilo at
Magmakaawang tumigil ka na, na magkakulay ka na,
Sintingkad ng balat ng dalaga; sing-init ng apoy sa kanyang saya,
Tunawin ang bawat maskara gamit ang hindi na kailanman malamyang
Pananalita at pangungusap na tila punyal, salagubang ng pagpapanggap.

Ang gapang, ang bawat talim sa pagitan ng balahibo’t tinik—
Panulat, sumimple ka lang sa pagsakal, sa paggapang sa hangin,
Sa liham na maari o hindi maaring pagtatapat at pagpapatiwakal.
May pakpak pa rin ang damdamin, salagubang ng mumunting lipad.
Banayad na naman ang hangin na hatid ng mala-pelikulang gabi sa saliw
Ng mga kuliglig at guni-guni, ang tiyempo mo na lamang ang kulang;
Salagubang, ako’y nangungulila sa kanya. Pakihatid ang aking
Mga salita. Pakibulong, salagubang, sa kanyang mga tainga, na siya’y
Itinatangi. Itinatanggi.

Salagubang, mag-ingay ang bawat tadyang. Kuntento na ako sa mga
Pangakong sa ulap at araw ay naipon na lang; hindi naman na natin
Maaabot iyan. Ang bawat kwerdas na nahimlay sa bawat luntiang damo
Ay naghihintay. Sadyang mailap ang tulog sa mga tulad natin, salagubang,
Kung saan may puwang, kung saan may puwang. Pumarito ka na, sinta,
At umuwi na sa’king piling, kung naririnig mo man. Samantala,
Halina muna sa damuhan, salagubang, halina muna sa kawalan.

—A. P.

Speak your mind.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s